Showing 1–12 of 21 results

 • Váy tay dài phồng xếp nếp xẻ chân (CD-L10)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy trơn trễ vai suông nhẹ có ren sau lưng (CD-L9)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy cúp ngực corset xẻ tà (CD-L6)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy yếm trơn kết ngọc trai suông nhẹ (CD-L7)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy tay dài cổ tim trễ vai lấp lánh có choàng eo (CD-R5)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy cúp ngực suông nhẹ đính kết lấp lánh có choàng dài (CD-R3)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy cưới trơn tay dài suông nhẹ, có đính hàng nút ở giữa (CD-L8)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy cưới ren hoa có choàng ngắn suông nhẹ (CD-R4)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy cưới cúp ngực corset đuôi cá kèm choàng tầng lưới dập ly (CD-L4)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy cưới trễ vai voan lưới đuôi cá bềnh bồng (TD-L6)

  Giá thuê: 3.800.000 VND
 • Váy cưới cúp ngực lấp lánh suông nhẹ xẻ tà màu gold (CD-R2)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới trơn lệch vai đính hoa trên vai suông nhẹ (CD-L21)

  Giá thuê: 1.800.000 VND