Showing 1–12 of 21 results

 • Váy trễ vai voan lụa xòe nhẹ có nơ phía sau (PDPN-L18)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới trễ vai bảng ngang ren hoa xòe nhẹ (PDPN-R20)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới trễ vai đính voan nơ lớn trước ngực xòe nhẹ (PDPN-L17)

  Giá thuê: 2.800.000 VND
 • Váy cưới trễ vai xẻ tà kim tuyến có khăn choàng voan lưới (TD-R18)

  Giá thuê: 2.800.000 VND
 • Váy cưới cúp ngực ren cổ điển đuôi cá (TD-R14)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới trơn cúp xẻ ngực đuôi cá (TD-L2)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới cúp ngực lấp lánh suông nhẹ xẻ tà màu gold (CD-R2)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới trơn lệch vai đính hoa trên vai suông nhẹ (CD-L21)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới trơn cúp ngực xẻ khoét eo suông nhẹ (CD-L15)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới hoa 3D trễ vai xòe nhẹ bồng bềnh (PDPN-R15)

  Giá thuê: 2.800.000 VND
 • Váy cúp ngực voan lưới xòe nhẹ (PDPN-R6)

  Giá thuê: 1.800.000 VND
 • Váy cưới trơn cúp ngực xẻ tà (PDPN-L8)

  Giá thuê: 1.800.000 VND